image
image

Šta je transponder?
Transponder ili kodirani ključevi

Transponder je elektronski uredjaj za bežični prijem i slanje elektronskog signala. Ime je izvedeno od reči "TRANSmitter" i "resPONDER". Noviji modeli automobila opremljeni su transponder ili kodiranim ključevima. Transponder ključevi pružaju dodatnu sigurnost od krađe automobila, ali predstavljaju i dodatni izazov pri kopiranju ključeva. Transponder ima mikro čip zatvoren u staklenom kućištu i inudkcioni namotaj. Snabdevanje mikročipa energijom izvedena je induktivnim putem, na principu transformatora: energija se prenosi sa namotaja u bravi paljenja na namotaj čipa. Nakon punjenja mikročipu se dodeljuje jedan jedinstveni, neizbrisivi kodni broj. Istovremeno, rezerviše se jedno dodatno, programabilno memorijsko mesto za postupak promene koda.

Princip rada: Okretanjem ključa u bravi paljenja indukcioni namotaj prenosi energiju u mikročip. Ova je energija dovoljna za postupak očitavanja koda u mikročipu ključa. Transponder prepoznaje signal očitavanja i predaje svoj ID-kod koji se upoređuje sa kodiranim. Ako je ID-kod ispravan, upravljački sklop blokade daje upravljačkoj jedinici kodiran digitalni signal. Ako se ovaj signal prihvati, motor se može pokrenuti. U slučaju da je ID-kod neispravan motor se neće pokrenuti. Upravljački kod blokade odvoženja istovremeno daje novi ID-kod, prema slučajnom izboru, kog snima u programabilni deo memorije transpondera. Time je osigurano da se pri svakom procesu pokretanja motora ubaci u ključ jedan novi važeći ID-kod, dok stari postaje nevažeći.

Dalje...Auto ključevi